Certyfikaty

Certificate
ISO 9001:2015

oms presse

Polityka zakładowa spółki OMS Presse Srl

Po ponad dwudziestoletnim doświadczeniu w konsolidacji praktyk operacyjnych, spółka OMS Presse Srl zamierza dostosować model organizacyjny do wymogów normy UNI EN ISO 9001:2015 i uzyskać stosowny certyfikat. Branża, w której działa nasza spółka charakteryzuje się dużą innowacyjnością, a celem firmy jest doskonalenie umiejętności i wiedzy. Cel ten jest zasadniczym fundamentem polityki zakładowej spółki OMS Presse Srl.

Orientacja na klienta i analiza branży

We wszystkich codziennych działaniach spółki potrzeby klienta są stawiane na pierwszym miejscu. Mając to na uwadze, inwestycje poczynione w ostatnich latach przez OMS Presse Srl zostały ukierunkowane na badania i innowacje w zakresie nowych technologii odlewania ciśnieniowego metali lekkich, przy czym maszyny/urządzenia są projektowane i wykonywane w taki sposób, aby spełniały wymagania najbardziej skomplikowanych specyfikacji zamówień, przy jednoczesnym minimalnym wpływie na środowisko naturalne i zmniejszonym zużyciu energii.

Analiza ryzyka związanego z jakością produktu/usług

Uszanowanie oczekiwań zainteresowanych stron, jak również złożoność obszarów, w których znajdują zastosowanie nasze usługi, wymaga dokładnej analizy kluczowych kwestii, które mogą pojawić się podczas normalnej eksploatacji roboczej. Dokładna analiza czynników historycznych dotyczących prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia, stopnia wpływu na produkt/usługę oraz łatwości jego wykrycia pozwala na monitorowanie najbardziej niebezpiecznych sytuacji w celu wczesnego zapobiegania i zarządzania dynamiką wdrożenia lub na wprowadzenie specjalnie określonych metod zarządzania.

Odpowiedzialność i przywództwo

W firmach o naszych rozmiarach każdy pracownik musi być odpowiedzialny i właściwie spełniać swoje obowiązki; koordynatorzy działów mają za zadanie stworzenie warunków dla jak najlepszej współpracy między ludźmi.

Podejście procesowe i ciągłe doskonalenie

Organizacja firmy opiera się na procesach, które muszą być efektywne i wydajne; co roku Zarząd określa wskaźniki i cele służące do pomiaru i monitorowania tych procesów, a wszyscy pracownicy OMS Presse Srl są powiadamiani o poziomie ich realizacji.
Podczas corocznej analizy danych, w której aktywnie uczestniczą wszyscy pracownicy firmy, są uzgadniane inicjatywy mające na celu ciągłe doskonalenie.

Stosunki ze współpracownikami i dostawcami

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług niezbędne jest posiadanie dostawców i współpracowników na odpowiednim poziomie; zadaniem wszystkich, we współpracy z kierownikiem ds. zarządzania jakością i kierownikami działów, jest wybór właściwych dostawców i nawiązanie z nimi przejrzystych i owocnych stosunków.

Podsumowując, są to podstawowe zasady, na których opiera się działalność naszej firmy i mam nadzieję, że wszyscy je podzielają i wspólnie z nami realizują. Dyrekcja Generalna i kierownik ds. zarządzania jakością są zawsze do Państwa dyspozycji w celu udzielenia porad i wyjaśnień.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH