Kursy szkoleniowe

OMS Presse

Kursy szkoleniowe
w zakresie obsługi i konserwacji linii prowadzone
są przez zespół specjalistów
z branży odlewania ciśnieniowego.

Kursy szkoleniowe

OMS Presse, aby zapewnić własnym klientom kompleksową i użyteczną obsługę, organizuje z wykorzystaniem zespołu specjalistów w dziedzinie odlewnictwa ciśnieniowego kursy szkoleniowe w zakresie obsługi i konserwacji maszyn według programów standardowych lub przygotowywanych w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie. Przedsiębiorstwo posiada solidne know-how w zakresie szkoleń, pozwalające plasować się na rynku w charakterze dynamicznego partnera, nakierowanego na spełnianie wymagań klientów oraz zapewniającego odlewniom ważną wartość dodaną. Po dokonaniu oceny określonych potrzeb klienta, OMS Presse towarzyszy mu aktywnie podczas wybierania najbardziej przydatnego i skutecznego programu szkoleniowego, stanowiącego narzędzie do poprawy i podnoszenia wydajności zakładu. Tematyka kursów obejmuje taką tematykę, jak konserwacja linii, poprawna obsługa wyspy maszynowej, rozwiązywanie

problemów generujących alarmy, zaawansowanie technologiczne procesów produkcyjnych, analiza obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz ustalanie rozmieszczenia maszyn i urządzeń w odlewni. Kursy szkoleniowe mogą odbywać się w siedzibie przedsiębiorstwa w Lograto (BS) lub, na takie żądanie, również w siedzibie klienta. Kursy podzielone są na trzy grupy, czyli kursy podstawowe – średnio zaawansowane – zaawansowane. Po zakończeniu każdego z nich wykonywany jest test ze zdobytej wiedzy oraz wydawane odpowiednie zaświadczenie o uczestnictwie. Osoby uczestniczące w kursach zdobywają wiedzę nie tylko teoretyczną, ale wykonują również pod nadzorem szkoleniowców ćwiczenia praktyczne bezpośrednio na maszynach. Inwestycja w szkolenie personelu oznacza ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz ograniczenie przestojów maszyn, z korzyścią dla kosztów produkcyjnych zakładów. Kursy szkoleniowe

OMS Presse wchodzą w zakres szerszego programu serwisowego dla odlewni, nakierowanego na poprawę wydajności produkcyjnej, bezpieczeństwa i jakości, obejmującego również serwis zdalny w czasie rzeczywistym oraz magazyn części zamiennych, czynny 7 dni w tygodniu.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH